ВМС – ЦІЛІ ТА ФУНКЦІЇ

 • Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) забезпечує роботу Університету, координацію підрозділів у сфері міжнародної діяльності.
 • Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) відповідає за розвиток загально-університетських ініціатив і політики стосовно міжнародних досліджень, освіти та співробітництва, за дорученням ректора здійснює зв’язки з відповідними міністерствами і відомствами, дипломатичними представництвами, громадськими об’єднаннями, зарубіжними закладами освіти, науковими установами і фірмами, міжнародними організаціями та фондами.
 • Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) відповідає за розгляд і впровадження пропозицій щодо розвитку міжінститутських та міжфакультетських ініціатив стосовно міжнародної тематики.
 • Відділ міжнародного співробітництва здійснює політику Університету щодо міжнародної співпраці і координації міжнародних академічних обмінів, забезпечує прийом іноземних громадян в Університеті, а також закордонні відрядження студентів та співробітників Університету, запрошує в Університет міжнародних експертів, бере участь у залученні та приймає студентів, вчених та викладачів, координуючи всю логістику, пов’язану з їх навчанням/роботою та проживанням в Україні.
 • Відділ міжнародного співробітництва також залучається до організації міжнародних конференцій і підтримує контакти з іноземними університетами.
 • Відділ міжнародного співробітництва відповідає за просування та координацію зростання міжнародних курсів і програм в Університеті.

Поточна ключова діяльність Відділу:

 • двостороннє та багатостороннє співробітництво/партнерство та обміни,
 • членство та співробітництво з міжнародними асоціаціями/інституціями в галузі вищої освіти,
 • контакти з дипломатичними представництвами інших країн в Україні та України в інших країнах,
 • участь в міжнародних програмах та проектах,
 • залучення і прийом іноземних студентів, вчених та викладачів в Університеті та координація забезпечення їх роботи/навчання та перебування в Україні,
 • координація забезпечення закордонних відряджень співробітників Університету,
 • забезпечення протокольних функцій.

Відділ міжнародного співробітництва в своїй діяльності керується "Положенням про відділ міжнародного співробітництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Завантажити Положення...